Společnost Teplohit s.r.o. byla založena v roce 2008  v Plzni, Česká republika.

Hlavní činnost firmy je dodávka českých tepelných čerpadel, solárních systémů a jejich přislušenství do Ruska,SNS a Pobaltí  . Hlavním strategickým směrem naší činnosti je podpora českých tepelných čerpadel a solárních systémů prostřednictvím rozvoje spolupráce s obchodními a montážními firmami  v Rusku a SNS .Poskytujeme také následující služby:

- projektování ;

- technická podpora pro instalační práce;

- poradenství ve všech technických záležitostech ohledně tepelných čerpadel a solárních systémů české výroby ;

Česká firma Teplohit  s.r.o. nabízí spolupráci, pokud jde o přímé dodávce  českých tepelných čerpadel a solárních systémů. V součásné době česká tepelná čerpadla a solární  kolektory mají konkurenční ceny v porovnání s německými a švédskými výrobky. Vynikající výkon českých tepelných čerpadel je identický  výkonům  německých a švédských TČ a umožnují najít své zákazníky  a určité pozice v Rusku,SNS a Pobaltí. Máte-li zájem o spolupráci, prosím, pošlete e-mail s přehledem činnosti Vaší společnosti a její údajů.

S nadějí na vzájemně prospěšné  spolupráci !

Фирма Тeplohit s.r.o. была создана в 2008 году в г. Плзень, Чешская Республика

Основной деятельностью  фирмы Teplohit является экспортная поставка тепловых насосов , солнечных коллекторов и их комплектующих производства Чехия на российский рынок , СНГ и Прибалтики. Основной стратегической линией нашей деятельности является продвижение чешских тепловых насосов и солнечных коллекторов через развитие делового сотрудничества с  фирмами , выполняющими проект, поставку и монтаж систем с использованием вышеуказанного оборудования. Мы также оказываем содействие в проектировании и подготовке технической документации, техническое консультирование при выполнении монтажных работ, информационную поддержку по вопросам оборудования , таможенной очистки и транспортировки до пункта назначения покупателя.

Чешская фирма Teplohit spol., s.r.o. предлагает Вам  прямые поставки  тепловых насосов и солнечных коллекторов , вспомогательного оборудования и комплектующих чешского производителяю На сегодняшний день чешские тепловые насосы и солнечные коллекторы имеют очень конкурентные цены наряду с немецкой и шведской продукцией. Их отличные эксплуатационные характеристики ,  позволяют найти своего потребителя и занять определенные позиции на рынках РФ , СНГ и Прибалтики. Именно соотношение цена / качество чешской продукции всегда занимала определенную нишу , так же , как в свое время, и газовые / жидкотопливные котлы производства ( Чехия). 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество и ее дальнейшее развитие !

Контакты :  TeploHit s.r.o.  

                    Skrétova 475/8 , Plzeň 301 00 , Česká republika

                    Tel : +420 773 951 346; 773 632 203

                    E-mail : teplohit@seznam.cz

                    

 

                 

 

 

Webnode